اطلاعیه آزمون یوس 2020 دانشگاه ساکاریا

✅مهلت ثبت نام:

از 25 آذر ماه  تا  18 اسفند ماه 1398

✅تاریخ برگزاری آزمون:

31  فروردین ماه 1399ساعت 15:00 به وقت ترکیه

✅زمان اعلام نتایج :

15 اردیبهشت ماه 1399

✅حوزه های آزمون: (مرکز ایران دارد.) 📣

تهران                     ساکاریا 
استانبول                آنکارا
وان                      مرسین
ادیرنه

❌اطلاعات تکمیلی در صورت اعلام دانشگاه اعلام خواهد شد.
اصلاحیه1: تاریخ آزمون از 16 فروردین به 31 فروردین تغییر یافت. 
(تاریخ: 6 بهمن 98)

اطلاعیه آزمون یوس 2020 دانشگاه ساکاریا

متروپل ونک