اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه ساکاریا 2022-2021

تاریخ آغاز انتخاب رشته: 31 خرداد 1400 

تاریخ پایان انتخاب رشته: 15 تیر 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته: 1 شهریور 1400 

تاریخ شروع ثبت نام قطعی: 9 شهریور 1400 

تاریخ پایان ثبت نام قطعی: 19 شهریور 1400 

تاریخ اعلام پذیرفته شدگان ذخیره اول: 23 شهریور 1400

تاریخ شروع انتخاب رشته پذیرفته شدگان ذخیره اول: 24 شهریور 1400

تاریخ پایان انتخاب رشته پذیرفته شدگان ذخیره اول: 26 شهریور 1400

 

تاریخ اعلام پذیرفته شدگان ذخیره دوم: 30 شهریور 1400

تاریخ شروع انتخاب رشته پذیرفته شدگان ذخیره دوم: 31 شهریور 1400

تاریخ پایان انتخاب رشته پذیرفته شدگان ذخیره دوم: 2 مهر 1400

 

تاریخ اعلام پذیرفته شدگان ذخیره سوم: 6 مهر 1400

تاریخ شروع انتخاب رشته پذیرفته شدگان ذخیره سوم: 7 مهر 1400

تاریخ پایان انتخاب رشته پذیرفته شدگان ذخیره سوم: 9 مهر 1400

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه ساکاریا 2022-2021
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک