معرفی کامل دانشگاه آنکارا در ترکیه

معرفی کامل دانشگاه آنکارا در ترکیه

دانشگاه آنکارا آمیخته با فرهنگ ملت ترکیه است و هدف اصلی آن تربیت افرادی است که جامعه را به سمت رویکردی جهانی پیش میبرند و در عین حال علوم ، تکنولوژی و هنر را مطابق با جمله مشهور آتاتورک "علم قابل اعتمادترین راهنمای زندگی است" سرلوحه هدف خود قرار میدهند. اصلی ترین رویکرد این دانشگاه، حفظ پیش گامی خود مبنی بر اولین دانشگاه ترکیه جهت تحصیل در ترکیه در زمینه تحقیقات علمی و مطالعات آموزشی میباشد. در عین حال کتابخانه این دانشگاه در زمره معتبرترین دانشگاهای سطح جهان میباشد. کتابخانه و مرکز اسناد این دانشگاه در سال  2011افتتاح شد ودر میان دانشگاهای ترکیه مرکز تحقیقاتی این دانشگاه بسیار پرآوازه بوده و امکانات فراوانی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار میدهد، تعداد کتابهای این دانشگاه 800 هزار و نسخ خطی آن 17 هزار جلد میباشد. دانشگاه آنکارا دارای 18 دانشکده، 14 انستیتو، 1 کنسرواتوار میباشد. تعداد دانشجویان این دانشگاه بالغ بر 66467 دانشجو از ملیتهای گوناگون میباشد. رنکینگ جهانی این دانشگاه 1001 + ، رنکینگ تاثیرگذاری آن 101 الی 200 و رنکینگ آن در میان دانشگاههای آسیا 301 الی 350 میباشد.

 

سایر دانشگاه های تحصیل در ترکیه

دانشگاه فیرات

دانشگاه قاضی

دانشگاه استانبول

دانشگاه آتاتورک

متروپل ونک