معرفی کامل دانشگاه فاتیح سلطان

معرفی کامل دانشگاه فاتیح سلطان

مقدمه

دانشگاه فاتیح سلطان محمد یکی از دانشگاه های خصوصی در زمینه های رشته های غیر پزشکی در شهر استانبول می باشد.از اهداف این دانشگاه ایجاد نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده توسط کادر آموزشی متخصص و مجهز، کمک  به میراث فرهنگی کشور و بشریت و حفاظت از ارزش های فرهنگی و به اشتراک گذاشتن نتایج به دست آمده از تحقیقات علمی با دنیای علم است.

 

تاریخچه

دانشگاه فاتیح سطان محمد در تاریخ 2009/08/25 با رای مجلس امور اوقاف و طبق قانون 5981 که در تاریخ 2010/04/15 به تصویب رسید، ساخته شده است.

 

رتبه بین المللی

دانشگاه فاتیح سلطان محمد در سال 2020 رتبه بین المللی 6404 و رتبه کشوری 123 را جهت تحصیل در ترکیه کسب کرد.

 

دانشکده ها و رشته های موجود

- دانشکده ادبیات:

*تاریخ

*تاریخ علم

*روانشناسی

*زبان و ادبیات ترکی

 

- دانشکده هنر های زیبا

*هنرهای عامیانه ترکی

*طراحی گرافیک

 

- دانشکده حقوق

*حقوق

 

- دانشکده علوم اسلامی

*علوم اسلامی عمومی

 

دانشکده معماری

*معماری داخلی

*معماری

 

- دانشکده مهندسی

*مهندسی کامپیوتر

*مهندسی عمران

*مهندسی پزشکی در ترکیه

*مهندسی برق

 

- دانشکده علوم تربیتی

*تربیت عمومی

*آموزش زبان خارجی

*علوم تربیتی

*زبان ترکی و علوم اجتماعی

 

- رشته های موجود در  مقطع کاردانی (دوساله)

عدالت

معماری
پرورش کودک
تجارت خارجی
کمک به معلولان

هواشناسی کشوری

 

شرایط پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع کارشناسی

معیارهای انتخاب رشته:

دیپلم و ریزنمرات دبیرستان

     کپی پاسپورت

     معادل گواهی دیپلم دبیرستان (دنکلیک)

     نتایج آزمون مهارت زبان (ترکی، انگلیسی، عربی و غیره) (در صورت وجود)

    (در صورت وجود) نمونه کارهای هنری برای دپارتمان هنرهای سنتی ترکیه

     نمونه کارها معماری  برای دپارتمان معماری (در صورت وجود)

     نتایج آزمون YÖS سایر دانشگاهها و / یا نتایج آزمون ملی / بین المللی (در صورت وجود)

2 عدد توصیه نامه

     نامه هدف

 

متقاضیان برای تحصیل به زبان ترکی باید مدرک تومر C1 و متقاضیان تحصیل به زبان انگلیسی باید یکی از مدارک زیر را ارائه نمایند:

TOEFL IBT – 72
YDS – 65
PTE Academic – 55
CPE – C
CAE – C
Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test (FSMEPT) – 65 


در صورتی که متقاضی مدرک زبان رشته تحصیلی خودرا نداشته باشد باید ابتدا 1 سال کلاس های زبان خود دانشگاه یا موسسه یونس امره را شرکت نماید.حضور در این برنامه منوط به پرداخت هزینه های جداگانه است.آموزش زبان ترکی استانبولی یکی از خدمات موسسه متروپل

 

هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی

*تاریخ: 38300 لیر

*روانشناسی: 44100 لیر

*زبان و ادبیات ترکی: 38300 لیر

*هنرهای عامیانه ترکی: 21900 لیر

*طراحی گرافیک: 29000 لیر

*حقوق: 44100 لیر

*علوم اسلامی عمومی: 29000 لیر

*معماری داخلی: 33900 لیر

*معماری: 38700 لیر

*مهندسی کامپیوتر: 38700 لیر

*مهندسی عمران: 38700 لیر

*مهندسی پزشکی: 38700 لیر

*مهندسی برق: 38700 لیر

*تربیت عمومی: 44100 لیر

*آموزش زبان ترکی: 40600 لیر

 

- رشته های موجود در مقطع کاردانی (دوساله): 20400 لیر

 

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

انستیتوها و رشته های موجود

- انستیتو مقاطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

تاریخ علم

مهندسی پزشکی

علوم تربیتی

هنرهای عمومی ترکی

طراحی گرافیک

معماری داخلی

مهندسی معماری

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

معماری (انگلیسی)

معماری

حفاظت از بنا

حفاضت از آثار فرهنگی

روانشناسی بالینی

تاریخ

علوم پایه

علوم پایه اسلامی

زبان و ادبیات ترکی

زبان ترکی

 

دکترا

روانشناسی

تاریخ

علوم پایه اسلامی

زبان و ادبیات ترکی
تاریخ علوم اسلامی

مهندسی کامپیوتر

معماری

 

شرایط پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

متقاضیان کارشناسی ارشد باید یا فارق التحصیل و یا در حال گذراندن آخرین ترم خود باشند و متقاضیان دکترا باید فارق التحصیل یا در مرحله دفاع از پایان نامه باشند.

نمره فارغ التحصیلی کارشناسی باید حداقل 2 از 4 یا 60 از 100 باشد.

حداقل نمره ALES 55 می باشد (روانشناسی بالینی بدون پایان نامه، مدیریت آموزش بدون پایان نامه، طراحی گرافیک با پایان نامه، هنر های سنتی ترکیه ALES مورد نیاز نیست)

(برای رشته کارشناسی ارشد تاریخ علوم و دکترا تاریخ علوم اسلامی حداقل نمره ALES 75 می باشد)

 

حداقل نمر ه YDS برای رشته های مقاطع ارشد و دکترا 55 می باشد (رشته کارشناسی ارشد تاریخ علوم و دکترا تاریخ علوم اسلامی حداقل نمره  65  و کارشناسی ارشد رشته  معماری حداقل 70 و دکترا رشته علوم پایه اسلامی حداقل 75 از آزمون YDS

می باشد)

   

هزینه تحصیل سالانه در ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 

کارشناسی ارشد آموزش پیش دبستانی با پایان نامه: 15.700،00 لیر

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزش با پایان نامه: 22.000،00 لیر

کارشناسی ارشد مدیریت آموزش و پرورش بدون پایان نامه: 16.000،00 لیر

کارشناسی ارشد هنرهای ترکی سنتی با پایان نامه: 13.300،00 لیر

کارشناسی ارشد مهارت هنرهای سنتی ترکیه با پایان نامه: 17.400،00 لیر

کارشناسی ارشد طراحی گرافیک با پایان نامه: 18.000،00 لیر

کارشناسی ارشد حقوق عمومی با پایان نامه: 23.000،00 لیر

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با پایان نامه: 23.000،00 لیر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با پایان نامه: 18.600،00 لیر

دکتری مهندسی کامپیوتر: 40.000،00 لیر

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی با پایان نامه: 18.600،00 لیر

کارشناسی ارشد معماری داخلی با پایان نامه: 18.600،00 لیر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران با پایان نامه: 20.900،00 لیر

کارشناسی ارشد معماری با پایان نامه: 19.700،0 لیر

کارشناسی ارشد معماری (انگلیسی) با پایان نامه: 23.200،00 لیر

دکترای معماری: 24.400،00 لیر

کارشناسی ارشد مرمت معماری با پایان نامه: 19.700،00 لیر

کارشناسی ارشد حفظ و مدیریت میراث فرهنگی با پایان نامه: 24.400،00 لیر

کارشناسی ارشد تاریخ علوم با پایان نامه: 15.700،00 لیر

دکتری تاریخ علوم اسلامی: 21.800،00 لیر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با پایان نامه: 32.500،00 لیر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بدون پایان نامه: 24.400،00 لیر

دکترا روانشناسی بالینی: 41.800،00 لیر

دکترا تاریخ: 21.800،00 لیر

کارشناسی ارشد علوم پایه اسلامی با پایان نامه: 15.700،00 لیر

دکتری علوم پایه اسلامی: 18.600،00 لیر

کارشناسی ارشد علوم پایه اسلامی (عربی) با پایان نامه: 15.700،00 لیر

دکتری علوم پایه اسلامی (عربی): 18.600،00 لیر

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ترکی با پایان نامه: 15.700،00 لیر

دکترا زبان و ادبیات ترکی: 21.800،00 لیر

کارشناسی ارشد آموزش ترکی، با پایان نامه: 18.000،00 لیر

 

برنامه تبادل دانشجو (Erasmus)

برنامه اراسموس یک برنامه آموزشی و پرورشی است که از طرف اتحادیه اروپا برگزار می شود. این برنامه یک برنامه بین المللی است که برای تقویت مهارت های حرفه ای و پیشرفت شخصی شرکت کنندگان طراحی شده است. اراسموس با هدف کمک به رفع نیازهای حال و آینده جامعه و بازار کار در زمینه های آموزش و پرورش جوانان انجام می شود. کلیه دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می توانند از برنامه اراسموس بهره مند شوند. با استفاده از این برنامه، دانشجویان می توانند به مدت 3 الی 12 ماه در یک دانشگاه منعقد شده در کشور های اتحادیه اروپا همچنین کشورهایی غیر از اتحادیه که به "کشورهای شریک" معروف هستند تحصیل کنند. دانشگاه فاتیح سلطان محمد با 23 دانشگاه واقع در 15 کشور مختلف در زمینه برنامه اراسموس به توافق رسده است. همچنان متقاضیانی که موفق به کسب اراسموس شوند از کمک های مالی نیز برخوردار خواهند شد.

 

تعداد دانشجویان در دانشگاه

داننشگاه فاتیح سلطان محمد دارای تعداد 609 نفر دانشجو در مقطع کاردانی، 2756 نفر در مقطع کارشناسی،357 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 93 نفر در مقطع دکترا می باشد.

 

بورسیه

شرایط لازم برای بورسیه:

دانشجویانی که با نمرات آزمون سراسری یا بین المللی پذیرفته می شوند، اگر حداقل 70٪ موفقیت در این آزمون ها کسب کنند برای بورس های 100٪ پذیرفته می شوند.دانشجویانی که با نمرات دیپلم خود پذیرفته می شوند اگر حداقل 80٪ نمره در دیپلم خود را کسب کنند تا می توانند بورسیه 100٪ دریافت کنند.

دانشجویانی که با نمرات دیپلم خود پذیرفته شده اند باید حداقل نمره تحصیلی 1.80 در طول مدت بورس تحصیلی خود را حفظ کنند. در صورت افت تحصیلی پایین تر از 1.80، بورسیه های تحصیلی آنها به 50٪ کاهش می یابد و تا زمانی که دانش آموز معدل خود را به حداقل 1.80 ارتقا دهد، در این مقدار باقی می ماند.

 

ویژگی های بورسیه:

بورسیه های تحصیلی 100٪ فقط هزینه های شهریه را پوشش می دهند و هزینه های زندگی یا خوابگاه را تأمین نمی کند. برای دانشجویانی که دارای نمرات آزمون سراسری یا بین المللی پذیرفته شده اند، مدت دوره بورسیه تحصیلی آنها 2 سال و برای دانشجویانی که با نمرات دیپلم خود را ثبت نام کرده اند، مدت بورسیه تحصیلی آنها 1 سال است.بورس تحصیلی هزینه های دوره های مقدماتی زبان ترکی (TÖMER) را پوشش نمی دهد.

 

امکانات دانشگاه

این مرکز با هدف کمک به توسعه فردی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه و سوق دادن جوانان به آینده به عنوان افراد سالم و روشنفکر ساخته شده و پاسخگوی نیاز دانشجویان در زمینه مشاوره و راهنمایی ورزشی و فرهنگی-اجتماعی می باشد.

 

مرکز انتخاب شغل

مرکز انتخاب شغل دانشگاه، دانشجویان را در مسیر شغلی خودشان راهنمایی می کند تا دانشجویان و فارغ التحصیلان با توجه به دانش، توانایی ها و خواسته های خود و آموزش ها، سمینارها، کنفرانس ها و سمپوزیوم ها و سفرهای عملی انتخاب شغلی آگاهانه ای انجام دهند.

 

خوابگاه

در داخل این دانشگاه خوابگاه وجود ندارد اما در اطراف آن (در مسافت پیاده روی) خوابگاه های دولتی و خصوصی متعددی موجود است.

سایر مطالب مرتبط در سایت متروپل

داروسازی در ترکیه

دندانپزشکی در ترکیه

اقامت ترکیه از طریق تحصیل

 

منبع:

https://www.fsm.edu.tr/

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

متروپل ونک