56%
تخفیف

دوره sat

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون sat که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان
56%
تخفیف

دوره YDS

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون YDS که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان
دوره آلس - متروپل ونک
56%
تخفیف

دوره آلس

4.00 1 رای
30,000,000 تومان

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون آلس که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان
56%
تخفیف

دوره تومر

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون تومر که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان
ویدیو دوره یوس
56%
تخفیف

دوره یوس yos آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
30,000,000 تومان

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون یوس که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان