برای ثبت نام در هر یک از دوره های آموزشی متروپل ونک ، جهت آگاهی از زمان کلاس‌ها، ظرفیت باقیمانده همچنین واریز وجه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمائید:

شماره کارت و شبا جهت واریز وجه
شماره کارت :
0346-3799-2910-5022
منصور دل‌ریش ـ بانک پاسارگاد
شماره شبا :
IR7101-1517-0106-0280-7002-5405
منصور دل‌ریش ـ بانک پاسارگاد