نمونه سوالات آزمون های ترکیه

جهت دریافت نمونه سوال لطفا روی لینک هر دانشگاه و یا سالی که مد نظرتون هست کلیک بفرمایید.
فایل سوالات به صورت PDF در دسترس شما خواهد بود.
لیست سوالات در طول زمان به روزرسانی خواهد شد.

 

سوالات آزمون یوس 2019 دانشگاه اینونو👇🏻

سوالات آزمون یوس 2019 Inonu universitesi YOS 

 

سوالات آزمون یوس 2019 دانشگاه جمهوریت👇🏻
سوالات آزمون یوس 2019 Cumhuriyet universitesi YOS 

 

سوالات آزمون یوس 2018 دانشگاه جمهوریت👇🏻
سوالات آزمون یوس 2018 Cumhuriyet universitesi YOS 


آزمون یوس 2018 دانشگاه 19ماییس👇🏻

نمونه سوالات دانشگاه  Ondokuz Mayıs Universitesi YÖS 2018

 

آزمون یوس 2018 دانشگاه Dumlupınar 👇🏻

نمونه سوالات دانشگاه Dumlupınar universitesi YÖS 2018

 

آزمون یوس 2017 دانشگاه اینونو 👇🏻

نمونه سوالات IQ ازمون مهارت İnönü universitesi YÖS 2017 

نمونه سوالات ریاضی دانشگاه 2017 İnönü universitesi YÖS 

آزمون یوس 2018 دانشگاه اینونو 👇🏻

سوالات آزمون یوس 2018 İnönü universitesi YÖS 

آزمون یوس 2018 دانشگاه اینونو 👇🏻

سوالات آزمون یوس 2019 İnönü universitesi YÖS 

 

سوالات آزمون یوس 2019 به همراه کلید پاسخنامه دانشگاه استانبول👇🏻

سوالات آزمون یوس 2019 istanbul universitesi YÖS 

سوالات آزمون یوس 2018 به همراه کلید پاسخنامه دانشگاه استانبول👇🏻

سوالات آزمون یوس 2018 istanbul universitesi YÖS 

 

منبع تمام نمونه سوالات از سایت دانشگاه مربوطه می باشد.
به روز رسانی در تاریخ20اسفند98

نمونه سوالات آزمون های ترکیه
نمونه سوالات آزمون های ترکیه

متروپل ونک